Aantal kantoren met minimaal energielabel C neemt verder toe

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat het aantal kantoren met een groen energielabel sterk toeneemt. Op 1 juli 2019 had 68% van de gelabelde kantoren minimaal energielabel C.

Sinds 2008 kunnen kantoren een energielabel krijgen. Vooral vanaf 2016 stijgt dat aantal snel. De groei geldt het sterkst voor groene labels, ofwel energielabels A, B en C. Had in 2016 nog maar de helft van de gelabelde kantoren een groen label, nu hebben bijna 28.000 van de 40.000 gelabelde kantoren er één.

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Meer informatie over deze labelverplichting is terug te vinden op de website van RVO.

Voldoet een pand niet aan de label-eis, dan mag het niet meer als kantoor functioneren. Volgens de Waardering onroerende zaken (WOZ) staan in Nederland 78.000 objecten met alleen een kantoorfunctie. Iets meer dan de helft hiervan is op dit moment gelabeld. 

Met bijna 28.000 groene labels voldoet nu 36% van alle objecten met een kantoorfunctie aan de energielabel C-verplichting. De overige kantooreigenaren hebben nog iets meer dan 3 jaar om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Het volledige nieuwsbericht van RVO is hier terug te vinden.